Home   Galeria   Instrumentació   Projectes    

 

NEBULOSES

 

 

M42 to IC434

 

M45

         
 

M42 - NC16"+PL-16803

 

NGC 2244

 

NGC 1491

 

NGC 7000

 
 

IC 410 - IC405 - FSQ105 + PL16803

 

IC1396 - FSQ105 + PL16803

 

Nebulosa de la Rosette - FSQ105 + PL16803

 

NGC 281 Newon 8" + QSI583

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IC 434 Newon 8" + QSI583

 

SH2-115 - FSQ105 + QSI583

 

Vel a camp complert - FSQ105 + PL16803

 

NGC 7000 i Pelicà - FSQ105 + PL16803

 
 

NGC 7000 Newon 8" + QSI583

 

NGC 896 Newon 8" + QSI583

 

Veil - Newon 8" + QSI583

 

SH2 - 101 Newon 8" + QSI583

 
 

NGC 7380 Newon 8" + QSI583

 

NGC 6820 Newon 8" + QSI583

 

SH2-173 Newon 8" + QSI583

 

IC443 Newon 8" + QSI583

 
 

NGC 6992 Newon 8" + QSI583

 

SH2-171 Newon 8" + QSI583

 

SH2-132 Newon 8" + QSI583

 

SH2-157 Newon 8" + QSI583

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IC 410 - Intes MK69 + QSI 583

 

NGC 1499 - Nikon 180ED + QSI583

 

NGC2174 - Intes MK69 + QSI 583

 

NGC 2264 i NGC 2237 - Nikon 180ED

 
 

NGC 1396 - Nikon 180ED + QHY8

 

IC1845 + IC1805 - Nikon 180ED + QHY8

 

 

M52 + NGC7635 Intes MK69 + QHY8

 

 

NGC 7380 Intes MK69 + QHY8

 

 
 

NGC 6992 Intes MK69 + QHY8

             

 

 

 

hit counter
hit counter