Home   Galeria   Instrumentació   Projectes    

 

Instrumentació

 

 

Muntura de construcció pròpia amb un Intes MK-69 (6"F6). A la fotografia es veu un objectiu Nikon 180EDF2.8 acoblat a una CCD QHY8, muntat en piggyback, i al telescopi principal una Philips Toucam modificada tipus SC3 per fer l'autoguiatge.

Aquest telescopi té molt bona correcció de camp, però és massa lent pel meu gust. El disseny òptic s'anomena Rumak, o PhotoMak, o Russian Maksutov. Mai he acabat traient l'entrellat de quin és el seu nom real. El disseny es basa en un corrector tipus maksutov, un mirall primari esfèric i un secundari a mig camí dels dos hiperbòlic. La obstrucció del secundari és del 50%, fent que realment la relació focal no sigui F6 com diu Intes, sinó de F7.

 

 

 

 

Muntura de construcció pròpia amb un Newton corregit 8"F3, també de construcció pròpia. Aquest és l'instrument que ara com ara faig servir més. A la imatge s'hi veu acoblat amb una QSI583ws que té filtres SII-Ha-OIII-L-R-G-B de astrodon, i una autoguia SX-Lodestar.

 

 

hit counter
hit counter