Home   Galeria   Instrumentació   Projectes    

 

GALÀXIES

 

M94 NC16" + PL16803

 

NGC2146 NC16" + PL16803

 

M100 NC16" + PL16803

     
 

M109

 

NGC 891

 

M51 NC16" - PL16803

 

NGC 2841 NC16" + PL16803

 
 

M64

 

NGC 4631

 

NGC 7331

 

M104

 
 

IC 342

 

M33

 

IC10

 

M106

 
 

M82 NC16"+PL-16803

 

NGC 4565 NC16"+PL-16803

 

NGC 4889 NC16"+PL-16803

 

NGC 2903 NC16"+PL-16803

 
 

NGC 6946 NC16"+PL-16803

 

M101 NC16"+PL-16803

 

M81 NC16"+PL-16803

 

M66 i M65 NC16"+PL-16803

 
 

NGC 3718 NC16"+PL-16803

 

M31 - FSQ105 + PL-16803

 

Le Triplet - ODK10" + PL-16803

 

M81 I M82 - Newton 8" + QSI583

 
 

M33 - Intes MK69 + QSI583

 

M106 - Intes MK69 + QSI583

 

 

NGC 891 - Intes MK69 + QSI583

 

 

M31 - Intes MK69 + QSI583

 

 

 

hit counter
hit counter